9.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Опитомих външния си живот,
за да стои мирен.
Обучих вътрешното си сърце,
за да се наслаждава на трепета.

13 януари 2000 г.

06:35 ч.

Фоз до Игуачу, Бразилия

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 58
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.