23.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Какво правиш?
Какво правиш?
„Дете Мое, просто избърсвам
сълзите от лицето ти.
Просто премахвам
тръните от очите ти.“

3 февруари 2000 г.

09:59 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 72
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.