35.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Нека моят копнеещ за Бог, плачещ за Бог
и предаващ се на Бог дъх
остава безкраен и безсмъртен.

3 март 2000 г.

09:29 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 84
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.