Въпрос: Как можем да направим разлика между Христос, Рамакришна и Бог, ако всички те са еднакви по съзнание?

Шри Чинмой: Не е необходимо да правим разлика. Те са идвали по различни времена, но всички са едно. Те всички са Божии деца в различни форми. В това прераждане вие имате име, а в предишното си прераждане сте имали някакво друго име. Дори в този живот вашата майка ви нарича с едно име, съпругът ви с друго, децата с трето, а може би и ние ви наричаме с различно име. Въпреки това вие сте един и същ човек. Духът е един, но формите са различни. Бог е Вселенският Дух, но Той приема различни форми. Христос е приел човешко тяло, човешка форма. Буда е приел, Шри Рамакришна е приел, Шри Кришна е приел, всеки е приел човешки образ. Когато душата влезе в тяло, тя трябва да прояви вътрешната божественост. Великите духовни Учители са я проявили, но вие още не сте го направили. Така че по дух всички сме едно, но по форма сме станали многообразни. По този начин може да се осъществи божествената игра.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.