Въпрос: Юда толкова лош ли е бил или просто глупав? Понякога, когато чета за него, ми става жал, че е обвиняван по такъв начин.

Шри Чинмой: По два начина може да се гледа на този случай. Единият е да кажем, че Юда е бил много лош, че всичко е станало заради него, че поради дяволската природа на Юда Христос е бил разпнат. Другият начин е да приемем, че Юда е бил инструмент на Божията Воля. Тогава ще кажем, че ако Бог не е искал Синът му да бъде разпнат, то нищо нямаше да се случи на Исус. Той е искал Исус да бъде разпнат и затова е използвал Юда като Свой инструмент, за да се изпълни това.

От най-висока гледна точка, за еволюцията на света понякога е необходимо да се извърши жертвоприношение на физически план. Синът ви може да не ви слуша, когато му казвате да постъпи правилно. Но ако се разболеете, той ще ви послуша. Допускайки Христос да направи върховна жертва, Бог е ускорил напредъка на човечеството. Ако човечеството беше послушало Христос, то нямаше да е нужно той да бъде разпнат.

Но трябва да знаем, че враждебните сили също са изиграли своята роля. От една страна, разпъването на Христос е огромна загуба за света. Ако беше останал още няколко години, той би могъл да прояви повече от Божията Светлина и това щеше да бъде от голяма полза за духовната еволюция на света. Но от гледна точка на Божието Вечно Време, това е част от Космическата Игра. Така че въпросът е много сложен и всеки човек трябва да го разглежда според собственото си ниво на развитие.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.