Въпрос: Казано е, че през този период божественият Аватар на Христос отново ще се появи. Имате ли някакви виждания, произтичащи от собственото ви свръхсъзнание, които могат да ни разяснят този въпрос?

Шри Чинмой: Това е въпрос на вътрешна вяра. Истинският Христос се ражда всеки ден в нашето съзнание. Истинският Христос е безсмъртният Христос, а не този, който е живял тридесет и три години – не човешкият, а божественият Христос. Човекът Христос – синът на дърводелеца – е живял на земята тридесет и три години, а божественият Христос, който е осъзнал Бог, който е станал едно с Бог, който е представлявал и все още представлява Бог на земята, е все така жив и в същото време се ражда всеки ден в човешките сърца.
Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.