Въпрос: Когато тази загубена душа е слязла първа долу, нима той не е могъл да я доведе по-близо до себе си, така че тя да е в неговия кръг?

Шри Чинмой: Само че когато самият той е слязъл, все още е трябвало да осъзнае Бог. Имал е да обърне още няколко страници. Аз бях осъзнат в предишното си прераждане. Въпреки това трябваше да работя дълги години, за да си припомня книгата, особено през първите три или четири години. Двадесет години ми отне да си припомня напълно тази книга за Осъзнаването на Бог. Това отнема много години. Рамакришна е бил освободена душа в предишното си прераждане. Но са му потрябвали много години, за да осъзнае Майка Кали. Той не е осъзнал Кали отведнъж. Но след като е осъзнал Бог, после в другите две форми – исляма и християнството – той отново е осъзнал Бог много лесно.

Що се отнася обаче до това да намериш някого за проявление на земята, това е наистина трудно. Да се сдобиеш с такъв като Вивекананда е изключително трудно. Ако Вивекананда не беше отишъл на запад, кой щеше да прояви Рамакришна? Никой! Самото осъзнаване е толкова трудно, но Рамакришна го е постигнал. Той е бил тялото, но за проявлението ние също така се нуждаем от ръце и от крака. Това е като едно дърво – само ствол не е достатъчен. Необходими са и клоните. Ако няма клони, никой не би го нарекъл дърво.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: German , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.