Въпрос: Каква е била философията на Рамануджа?

Шри Чинмой: Рамануджа казвал, че ние можем да бъдем едно с Бог, но в същото време ще има известна разлика. Бог винаги ще бъде малко над нас, затова ние ще трябва да се прекланяме пред Него. Никой от нас няма да бъде някога същия като Бог. Въпреки че можем да станем едно с Божието Съзнание в сферата на осъзнаването и проявлението, ние винаги ще останем предано отдадени.

Слугата вече е създал вътрешната си връзка с господаря. Той знае каква е волята на господаря и има свободен достъп до него. Но въпреки всичко слугата е слуга, а господарят е господар. Философията на Рамануджа казва, че ако Бог остава един инч по-високо от предано отдадения, то предано отдаденият ще изпитва най-голяма радост. Последователите на този път искат винаги да бъдат отделени с един инч от Най-Висшето, за да могат да вкусват от него. Но на пътя на познанието и мъдростта стремящите се искат да се слеят с най-висшата Истина. Те не искат само да вкусят, те искат да станат напълно едно. Рамануджа е следвал пътя на посветеността, Рамакришна също. Те са искали да вкусват върховното Блаженство и да бъдат напълно удовлетворени.

Шри Чинмой, Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ am 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.