11.

Не невръстните сълзи, не дори сирашките сълзи, а ангелските сълзи на сърцето ми най-бързо завладяват Божието сърце и радват Бог по Божий собствен Начин.
Шри Чинмой, Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ang 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.