17.

Моят ангел-хранител ми казва, че това не е ерата на обитаващия пещера, а ерата на летящия в небето.
Шри Чинмой, Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ang 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.