44.

Голяма изненада е, когато мислим, че ангели не съществуват. По-голяма изненада е, когато вярваме в тяхното съществуване, но не ги виждаме. Най-голямата изненада е, когато вярваме в тяхното съществуване и ги виждаме, но не се вслушваме в съветите им.
Шри Чинмой, Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ang 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.