58.

Когато ангел ме обича, аз се усмихвам и усмихвам. Когато обичам света, светът се усмихва и усмихва.
Шри Чинмой, Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ang 58
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.