73.

Докосването на ангел за миг може и ме освобождава от неприятната смесица от страх и срам.
Шри Чинмой, Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Slovak , Czech , German , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ang 73
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.