2.

Възрастта няма значение,
освен ако чувстваш,
че животът ти е лишен от надежда.