70.

Възрастта няма значение,
освен ако си се превърнал
в лишен от увереност живот.