48.

Душевната усмивка
може да създаде блажен
живот на преобразяване.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bga 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.