49.

Днес
съм решен
да удържа
на всички мои обещания
към Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bga 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.