50.

Природата означава
просветление на живота,
а не
затвор за ума.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bga 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.