12.

Братко Исусе,
защо твоя Рай
толкова обича да пее песента
на безразличието-небе?
„Братко Ч,
защо твоята земя
толкова обича да танцува танца
на глупостта-море?“
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.