18.

Братко Исусе,
ще ми направиш ли голяма услуга?
„Със сигурност ще я направя.
Моля те, кажи на нашия Отец,
че напоследък
мисля постоянно за Него.
„Братко Ч,
давам ти честната си дума -
в момента, в който се върна
и седна в Бащините Нозе,
ще Му предам
твоето съобщение.
Не се притеснявай.
Братко Ч,
става късно.
Не трябва да причинявам
каквото и да било излишно притеснение
на нашия беден стар Отец.“
Братко Исусе,
напълно разбирам това.
Върви, върни се при нашия щастлив Отец.
Нека остана,
упълномощен, ако не е и принуден,
с нашата нещастна Майка.
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.