21.

Братко Исусе,
вярно ли е,
че си използвал само едно оръжие,
искам да кажа, твоето оръжие-състрадание,
докато си бил на земята?
„Братко Ч,
вярно е.
Но ти казвам,
ако бях живял на земята
още няколко години, Отец ни определено
щеше да ме помоли да използвам друго оръжие:
Неговото божествено оръжие-справедливост.“
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.