8.

Братко Исусе,
как е нашият Отец?
„Братко Ч, вярващ или не,
Той самият не иска
да знае как е.“
Защо не?
„Сигурен съм, че си открил
истинската истина към днешна дата:
това самоизбрано невежество
понякога е
поток от нектар-блаженство.“
Шри Чинмой, Братко Исусе, Шри Чинмой Център, 1975
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bj 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.