13.

Сложните предизвикателства
на живота
външно са болезнени,
но вътрешно са плодотворни.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.