15.

Всяко търсещо сърце осъзнава,
че неговият Учител-Спасител
е забележителен член
на най-тесния кръг на Божието Семейство.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.