21.

Животът, създаден от човека,
е твърде слаб, за да се изкачи
до висините.
Създаденият от Бог живот
остава винаги
на върха на висините.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.