26.

Моят избор на успеха
направи живота ми
нещастен.
Моят избор на напредъка
ще направи сърцето ми
винаги заслужаващо похвала.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.