41.

Всеки човек трябва да се стреми
не само да съкрати,
но в действителност да сложи край
на своя живот на себеугаждане
и удоволствия.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.