6.

Прошката
е въпрос
на светъл избор.
Прошката
може да влезе
и влиза
в сърцето
на насладата-напредък.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bls 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.