37.

Няма повече
да позволявам на моя ум
да поема по пътя на очакването-разочарование.
Преводи на тази страница: Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bws 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.