39.

Няма повече
да позволявам на моя витал
да обича подозрението-борба.
Преводи на тази страница: Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bws 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.