14.

Моят ум не знае, че живее в робството на своите разбирания. Моето сърце не знае, че обитава разкриването на своя стремеж.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.