21.

Сутрин трябва да се молиш. Вечер трябва да чакаш. Нощем ти си на път да постигаш и да се усмихваш.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.