27.

Ако мислиш, че щастливото ми лице е маска, зад която се крие моето истинско нещастие, може и да си прав. Ако мислиш, че щастливото Лице на нашия Любим Всевишен е маска, покриваща Неговото истинско нещастие, тогава ти изцяло грешиш. Но ако искаш да видиш Неговото щастливо Лице, тогава първо трябва да се превърнеш в едно щастливо сърце. Не съществува друг начин.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.