29.

Можеш ли да си представиш, смееш ли да си представиш, че всеки ден моят скъп Всевишен, моят сладък Всевишен, моят Любим Всевишен идва при мен по седем пъти?

Първият път идва, за да проучи моята охота.

Вторият път идва, за да проучи моята готовност.

Третият път идва, за да проучи моята новост.

Четвъртият път идва, за да проучи моето единство.

Петият път идва, за да проучи моята пълнота.

Шестият път идва, за да проучи моето съвършенство.

Седмият път идва, за да проучи моето удовлетворение.

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.