32.

Или небожественото в мен може да превземе божественото, или божественото в мен може да преодолее небожественото. Но веднъж след като съм приел духовния живот, божественото в мен - в своя дълъг бяг - побеждава завинаги, напълно и за добро небожественото.

Какво имам предвид под духовен живот? Духовният живот означава Божият Плач за Любов у човека и за човека, означава човешката благодарствена усмивка в Бог и за Бог.

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.