34.

Учудващо голяма е красотата на себе-изразяването.

Учудващо добро е задължението на самоконтрола.

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.