52.

Мирът, постигнат с компромис, е като отлитаща птица. Мирът, който идва от вътрешното пробуждане, е вечният мир.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.