60.

Мои сладки деца, не крийте нищо от мен. Ако искате да засилите моята вяра във вас, не крийте нищо от мен.

Мои деца, вие имате много, много, много желания, но аз имам само едно, и това желание е да ви направя върховно избрани инструменти на моя Любим Всевишен. Това е моето единствено желание. Моля ви, помогнете ми да осъществя единственото си желание.

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 60
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.