12.

Мой Господи,
хората казват, че съм
изключително красив.
Съгласен ли си с тях?

Не, никога!

Мой Господи,
защо си толкова жесток с мен?

Защото не признаваш
никаква заслуга
на Източника.

Кой е Източникът
и какво е направил Източникът
за мен?

Аз съм Източникът
и ти казвам веднъж завинаги:
красотата, която имаш,
е на заем от Мен.
Във всеки момент
мога да те заставя
да я върнеш.
Дете Мое,
никога не мога да разбера
как взелият заем просяк
може въобще да бъде щастлив и горд.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ csb 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.