23.

Мой Господи,
когато не Ти позволявам
да бъдеш в сърцето ми,
къде отиваш?

Дете Мое,
няма определено място.
Аз се превръщам в бездомен скитник,
плюс в Баща без син.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ csb 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.