Ученик: След като станем Ваши ученици, имаме ли нужда от ангели-хранители? Те остават ли с нас?

Шри Чинмой: Щом станете ученик на духовен Учител, вие не се нуждаете от нищо друго освен от Всевишния в този Учител. Не ви е нужен никой. Не са ви нужни ангели, не са ви нужни управляващи божества. Не се нуждаете от Гавраил. Преди да дойда във вашия живот, всички вие сте имали ангели-хранители. След като аз дойдох, те си тръгнаха. Вече нямаше нужда от тях. Ако желаят да помогнат, без да създават проблеми, можете да приемете помощта им. Но тази помощ трябва да е безусловна. Много често помощта им е условна. Когато поискате да отидете отвъд тях, да ги надминете, започват проблемите. Но рано или късно вие ще трябва да преминете отвъд ангелския свят. Тогава ще видите как те ще се опитат да ви задържат. Личните божества често правят това. Помагат, помагат, помагат и ви хранят. След това, когато искате да минете отвъд тях, се опитват да ви прережат гърлото. Но ако сте достатъчно силни, ще успеете да отидете отвъд тях.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.