Ученик: Можем ли да видим ангелите-хранители?

Шри Чинмой: Можете да ги видите много лесно. Вие ги наричате ангели-хранители, а в Индия ги наричаме управляващи божества. Но способностите на ангела също са много ограничени. Ангелът има много по-големи способности от феята, но все пак тези способности са ограничени.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.