Ученик: Гуру, не знам в колко от това мога да повярвам.

Шри Чинмой: Скъпо дете, живей в сърцето. Има много неща, които окото вижда и които няма да имат никаква стойност, докато не ги почувства и сърцето. Очите могат да видят нещо. Но ако сърцето не се отъждестви с него, ние моментално ще го отхвърлим. Кой би казал, че ако видим нещо с просто око, ще повярваме? Не, няма. Ние виждаме с очите си много неща, но веднага ги отхвърляме, защото сърцето ни не се отъждествява с тях. Докато сърцето не се отъждестви с дадена реалност, независимо колко пъти я видим с очите си, ние веднага ще я отхвърляме. Казваме си: „Не може да е вярно. Ако беше нещо друго, с друга форма или друг цвят, тогава щеше да е вярно.” Такова е усещането ни.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.