Ученик: Когато си представяме нещо, това ментален процес ли е?

Шри Чинмой: Въображението не е ментална халюцинация. Халюцинациите идват от подсъзнателното ниво. Това подсъзнателно ниво може да бъде в ума, във витала или в грубото физическо. Но когато си представяте нещо, реалността вече съществува там. Ако не беше въображението, нямаше да има никакви научни открития. Самото въображение е реалност, но вие трябва да бъдете в потока на въображението.

Съществува свят на въображението. Вие можете да влезете в този свят, а може и той да влезе във вас. Някои хора сядат и започват да си представят различни неща. Но през цялото време използват ума. Това не е въображение. Просто станете възприемчиви и тогава летете, летете. Не мислете, че отивате на север, юг, изток или запад. Чувствайте, че сте в самолет и току-що сте се отделили от земята. След това насочете самолета в която и да е посока. Не си казвайте: „Ако тръгна на север, самолетът ще катастрофира.” Просто се хвърлете в потока на реалността. Поувствайте, че нещо тече като река и просто се хвърлете в него. Това е истинското въображение. При фалшивото въображение през цялото време се ограничавате. „Ако си представя това, светът ще ме оцени, ще ми се възхищава.” Това е фалшиво въображение. Истинското въображение е просто да се хвърлите в потока.

Въображението и творчеството не могат да бъдат разделени, но трябва да знаете разликата между истинското въображение и фалшивото. Истинското въображение е един непрекъснат поток. Той тече, тече и вие може да поемете толкова, колкото желаете. Но при фалшивото въображение вие се опитвате да сграбчите нещо, опитвате се да оформите нещо по собствен начин.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.