Част II: Вещиците, планетите, сънищата

//Следният разговор бе проведен по време на неофициална среща в дома на Шри Чинмой на 12 януари 1976 г.//

Ученик: Демоните проявяват ли се на физическо ниво?

Шри Чинмой: Демоните се проявяват на физическо ниво. Случва се тези небожествени сили да атакуват нашите ученици и понякога учениците напускат центъра. Ако видя, че някой е нападнат, аз използвам сила. Тя плаши демоните и те се скриват. Но аз ги проследявам, боря се с тях и по Милостта на Всевишния, се опитвам да ги трансформирам. Защото демоните, както и всички небожествени творения на Бог, трябва да бъдат трансформирани, а не унищожени. Самата цел на Божието творение е трансформация, а не унищожение. Никой творец не желае творението му да бъде унищожено. Всевишният определено желае творението Му да бъде трансформирано, просветлено и усъвършенствано.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.