Ученик: Каква е разликата между индийските богове и западните, като например Зевс?

Шри Чинмой: Няма разлика. Аз съм индиец, а ти си американец, но нима има разлика между моето и твоето сърце? Ако наистина си служиш със сърцето, няма да има разлика. Но ако не си служиш със сърцето, ако използваш ума, ще кажеш, че това са различни неща. Само защото аз използвам сърцето и ти използваш сърцето, ти си в моята лодка. Но ако не използваш сърцето, ако си служиш с ума или витала, казвам ти, няма да бъдем заедно.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.