Ученик: Това същите неща ли са, които в християнството наричат дяволи?

Шри Чинмой: Да, същите. Някои се страхуват от вода. Някои се страхуват от други неща. Ние имаме някои наистина унищожителни сили дори сред учениците. Не знам как така те остават при нас. Рамакришна е казвал: „Погледнете ги внимателно в очите. Ако имат някакъв малък дефект, не ги приемайте.” Ако има дефект в очите, тези хора са направили нещо наистина лошо, най-лошото. Те са измамили или убили някого. В един от нашите центрове имаме двама-трима такива ученици.

Но моето име е Състрадание. Когато ги видя, аз не ги проклинам; себе си проклинам. В деня, в който ги приемам, те са в наистина най-високо съзнание. Това се отнася особено за един човек. Чувствам, че ако успея да променя него, тогава добрите хора лесно ще могат да бъдат трансформирани.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.