Ученик: Каква е разликата между призрак и трансцендентален дух?

Шри Чинмой: Призраците са във виталния свят. Ние можем да ги видим, защото те приемат форма. Призраците имат фино физическо тяло. Можем да ги докоснем и усетим. Но трансценденталният дух не може да приема форма.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.