Ученик: Вещиците наистина ли правят магии?

Шри Чинмой: Някои използват заклинания. Както ние имаме сила на волята, така я имат и те. За тях не е нужно да използват магии. В Америка съм виждал много такива случаи. Обикновено вещиците действат като предизвикват страх. Те хипнотизират хората. Имах една ученичка, която бе атакувана от пет враждебни сили. Майка ѝ бе практикувала черна магия с години. Тя се опита да атакува дъщеря си, но не успя, защото аз я защитавах. След това майката си призна.

Но това не е краят. Майката имаше приятелка, която ходеше при същия учител по черна магия. Тази жена си купила моя книга и видяла снимката ми. Сега тя се е отказала от тази практика и желае да стане моя ученичка. Преди няколко дни майката дойде в Центъра от любопитство, защото дъщеря ѝ е с нас. Тя видя приятелката си и я попита: “Какво правиш тук?” Приятелката на майката стана истинска ученичка. Може би и майката ще се промени.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.