Ученик: Един духовно развит човек би ли се занимавал с магия?

Шри Чинмой: Понякога това се случва. Ако човек не е съзнателен за развитието си, тогава има някаква вероятност да се предаде на злите сили и да бъде принуден да се занимава с магьосничество, вместо да стане добър окултист. Някой може да е развил скромност, друг може да е изградил друго качество, но докато не придобие мъдрост, има опасност. Ако го прикани някой лош човек, той може да се присъедини към него.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.